„Закуска с нар“ и Александър Шурбанов в сърцето на Пловдив

Божана Апостолова и Илко Димитров представиха юбилейната книга на големия наш поет, белетрист, литературовед и преводач

Живка Аджеларова

Подобно на зрънца в тялото на нар, многобройни бяха гостите, събрали се в конферентната зала на Народна библиотека „Иван Вазов“. Настроението беше приповдигнато и не се искаше много човек да затвори очи, тихото шушукане на присъстващите, примесено с пощракванията от настройването на фотоапаратите –  веднага те отвеждат някъде, където жужат пчели около добре узрели плодове от нар. И действително, когато се отърсиш от поетичното мечтание, виждаш плодовете пред себе си – подредените екземпляри от книгата „Закуска с нар“, старателно аранжирани от младите доброволки на „Пловдив чете“. Наблизо, за началото на вечерта се подготвяха професор Александър Шурбанов, както и водещият на представянето – поетът Илко Димитров.

След няколко минути събитието беше открито от издателката Божана Апостолова. Тя изрази благодарността си към всички, доказващи с присъствието си, че Пловдив е най-духовният град на България.

„Това не е обикновено издание“, бяха думите на Илко Димитров, с които той премина към същинското представяне на книгата. „„Закуска с нар“ е съставена от две части, първата, отделена с подзаглавието „Четирите времена“, събира в себе си поетични творби, а втората – „Четирите посоки“, обединява прозаични приписки. Всяка от тези две части, на свой ред е разделена на други четири, съдържащи произведения, които по забележителен начин се отнасят към своите подзаглавия“, така Илко Димитров описа специфичната структура на книгата.

„Аз виждам големия текст, като нещо, което е над мен. Но него не съм имал сили да го напиша. Аз правя приписки“, сподели на свой ред професор Шурбанов. „Тези приписки  свързвам в съзнанието си с монасите от Средновековието, които приписвали откъси от свещените съчинения, като добавяли в полетата и нещо от недрата на своите емоции“, обясни авторът.

Професор Шурбанов изказа своята искрена признателност към издателката си Божана Апостолова и към художника Христо Гочев за прекрасното оформление на книгата и допълни, че авторът само пуска нещо по вятъра и то вече не е негово, а става на този, който го улови и го задържи при себе си.

В следващите минути поетът Илко Димитров прочете няколко от предложените в книгата стихотворения, а те бяха уловени и задържани от мислите на присъстващите гости. В края на събитието, голяма част от присъстващите се сдобиха с изданието и пред автора се изви дълга опашка от желаещи автограф.

По време на представянето никой не беше забелязал, че дъждът навън е престанал и дори времето е затаило дъх, за да чуе поне част от разговора в залата.

След събитието Пловдив остана с вярата, че скоро отново ще има среща с професор Шурбанов, а дотогава, с помощта на „Пловдив чете“, със сигурност ще намери и ще прочете още стойностни книги.

Снимки: Владислав Христов

ЗАКУСКА С НАР

Ножът минава напряко

през облото тяло на нара,

защото е тесен и твърд.

По острието и по моите пръсти

потича нещо,

което прилича на кръв.


Зимата пее своята зла песен

зад двойния стъклопакет.

Радиаторът в моята санирана стая

е включен на пет.

Всички бедствия на тази обла планета

са през девет земи –

сенки, пробягващи

по екрана на телевизора,

прозрачни, безименни,

космически мъглявини.


Само по пръстите ми какви са тия

тъмночервени петна?

Нищо, нищо, това са следите

на разполовения нар.