Изложбата „Лицата на ЛВ“ – видео от представянето

Видео: Владислав Севов

Заглавна снимка: Владислав Христов