Прожекция на филми за Монтесори метод в обучението (видео)

„Младият Пловдив чете“ тази година е партньор на второто издание на Кинофестивал не-Възможното образование за документални филми, организиран от Сдружение “Общност за демократично образование”.

Екипът на пловдивското издание на фестивала е подбрал девет документални филма, които представят разнообразни успешни практики на учене и преподаване от цял свят. Целта е да се запознаят зрителите, които са и възможни участници в образователния процес (ученици, учители, родители), с многообразието на методи и системи за обучение. Организаторите са водени от идеята, че богатството на всеки един индивид е в неговата уникалност, затова не може да има единна образователна система за всички и именно уважението към различията помежду ни би довело до едно човеколюбиво образование, което да отразява особеностите на всяка една човешка същност. Подобно зачитане би създало оптимални условия за развитие и реализация на личния потенциал на всеки човек, както и за повишаване на усещането за щастие и удовлетвореност на хората, независимо от възрастта им.

Някои от прожекциите се проведоха в НБ „Иван Вазов“ като след филмите се състоя дискусия с родители и гости, които са специалисти в различни области на образованието. Провокацията към всички участници в събитията е да мислят и търсят решения на проблемите в своята образователна общност, които могат да се окажат актуални и в по-голям мащаб.