Изложба „Под повърхността“ в памет на Недко Итинов и представяне на каталог (видео)

Представяне на каталог „ Недко Итинов – магия в багри“, подготвен от съпругата на художника Мариана Итинова

Видео на Славена Шекерлетова