Честит 2 април – Международен ден на детската книга!

„Пътуващи сандъчета Пловдив чете“ очакват своите домакини в Пловдив и региона 

На 2 април 2019 г„Пловдив чете“, заедно с фондация „Детски книги“ и Детски отдел на РНБ „Иван Вазов“, дава начало на кампания за събиране на десет „Пътуващи сандъчета Пловдив чете“, които да обиколят читалища, библиотеки и училища в Пловдив и региона през тази година, като създаде по две сандъчета от всяка категория. Целта на кампанията е „Пловдив чете“ да подкрепи книгите номинирани за Наградата за най-добра детска книга „Бисерче вълшебно“ , като в предстоящите 3 месеца април, май и юни събере екземпляри от номинираните заглавия за две пътуващи сандъчета във всяка от категориите на наградата: „Откриватели“ (5-7 г.), „Изследователи“ (8-10 г.), „Мечтатели“ (11-13 г.), „Майстори“ (14-16 г.), „Нещотърсачи“ (нехудожествени заглавия от 5-16 г.).

По регламент всяко от „Пътуващите сандъчета“ получава уникален номер и описание на книгите, които съдържа. Сандъчетата пътуват до библиотеки и училища по заявка, остават за около 2 месеца на едно място, след което отпътуват към следващия получател. Всяко образователна институция или неформална група може да попълни формуляр за заявка на http://libchest.com/. Идеята е съвременни детски книги да стигнат до повече деца и младежи с ограничен достъп до нови четива, които да бъдат четени в училища, библиотеки и читалища.

През юни 2018 г. година Детски отдел на РНБ „Иван Вазов“ представи проекта „Бебеландия в библиотеката“, по който бяха комплектовани три тематични сандъчета с книги и образователни играчки за деца на възраст от 0 до 3 години. Детските градини от Пловдив и региона имат възможност да заявят получаването на някое от образователните сандъчета, а ангажимент на организаторите ще бъде да отнесат избраното сандъче и да почетат на децата заедно с новите му домакини.

„Пътуващи сандъчета“ е инициатива на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА), насочена към насърчаване на четенето от ранна детска възраст. Идеята на проекта е модерни детски книги да пътуват из библиотеките в страната, да бъдат на разположение на читателите за определен период от време, а след това да продължават към следващото населено място, дало своята заявка за получаване на сандъче. Основен партньор на проекта е фондация „Детски книги“, която се ангажира с периодичното набавяне на заглавия.

Част от книгите в пътуващите над 80 сандъчета са набавени от ББИА, друга част са дарение от Нов български университет, а над 20 са пълни с книги, номинирани за наградата „Бисерче вълшебно“ на фондация „Детски книги“.