Среща разговор с украинската писателка Гаска Шиян и представяне на романа ѝ „Зад гърба“

Фотограф: Красимир Кръстев