Среща разговор с проф. д.и.н. Камелия Николова и представяне на новата ѝ книга „Режисьорите в европейския театър“

Фотограф: Ванеса Попова