Преводима ли е поезията? Разговор с Кадрие Джесур и представяне на поетичната книга „Синьо“ от известния турски поет Хайдар Ергюлен

Фотограф: Владислав Христов