„От Ямбол до Пловдив през Ташкент – създаването на една книга“ с Христо Карастоянов, Димитър Келбечев и Красимир Лозанов