Разговор за „Книгата като обект. Надникване в една домашна библиотека“ с Райчо Станев

Владислав Христов – фотограф