Издателство за поезия „ДА“ представя Кирил Василев със стихосбирката „Шествието“ и Никола Петров със стихосбирката „Не са чудовища“

Фотограф: Владислав Христов