Изложба с плакати „20 ГОДИНИ ПЛОВДИВ ЧЕТЕ“

Фотограф: Атанас Кънев, НБ „Иван Вазов“