Фондация Emprove

Мисията на Emprove е да повиши осъзнатостта към най-ранните прояви на насилие във взаимоотношенията, да променя обществените нагласи, както и да подкрепя жени и момичета, преживели насилие. Дейността на фондацията включва публични кампании за ранна превенция и осведоменост, безплатна психологическа и юридическа подкрепа към жени, преживели насилие, коучинг, събития, обучения, групови терапевтични сесии, арт инициативи, както и изграждането на вече споменатата общност на #ЖенитeSurvivors, които оттук насетне подкрепят други жени по пътя им към промяна и нов живот. Инициативата „Пробуждане между редовете“ е част от #ИзкуствотоПробужда – вдъхновяваща поредица от арт проекти, която чрез творчество цели да докосне и промени онези дълбоки пластове на съзнанието така, както само изкуството умее. Според Олга Минева, основател на фондация Emprove, „това е един красив и въздействащ начин да трансформираме мисленето на жените, да повдигнем техния дух и да ги накараме да покажат своята сила, но и да повлияем на нагласите на цялото ни общество“.