Проф. д-р Светлана Стойчева-Андерсон

Проф. д-р Светлана Стойчева-Андерсон е родена на 3 декември 1959 г. в Повадия, Варненска област. Завършва Българска филология в Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“ (1984) и редовна докторантура към Катедрата по българска литература в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1986–1990). През 1993 г. защитава дисертация на тема „Приказното творчество на Николай Райнов“. През 1989 е назначена за редовен асистент в Софийския университет, а от 1999 г. – за доцент на същото място. През периода 2000–2004 и 2009–2011 г. работи като лектор по българска литература и култура в Пекинския университет за чужди езици, Китай. През 2011 г. става редовен професор по теория и история на литературата в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“. Научните ѝ интереси са в областта на българския и европейския модернизъм, антропологията, синтеза между различните култури и между различните изкуства. Публикувала е монографиите “Приказките на Николай Райнов – между магиката и декорацията“ – София: УИ Св. Кл. Охридски, 1995; „Приказката в българската литература през XIX век. Опит върху емпирията на приказката“ – София: „Карина – Мариана Тодорова“, 2009; „Литературата за деца – промени в завещаното. Сборник статии“ – София: Сонм, 2014; „Боян Магесника. Изследване на литературния мит“ – София: Изток-Запад, 2017. и над над 100 научни студии, статии и рецензии.