Панайот Стефанов

Панайот Стефанов е журналист, издател и главен редактор на списание Нула32. През годините участва и е лектор в различни семинари за медийна грамотност и медийно предприемачество. Понастоящем е докторант в катедра Пресжурналистика и книгоиздаване в СУ „Свети Климент Охридски“.