Нова асоциална поезия

Електронно списание Нова асоциална поезия, основано през 2017 година е свободна литературна сцена. В края на всеки месец се организира четене, в което вземат участие авторите от актуалния за същия месец брой. Броевете на списанието се публикуват на всеки два месеца от първо до петнадесето число. Редакторският екип включва: Александър Арнаудов, Ана Цанкова, Александър Иванов, Божидар Пангелов, Васил Прасков, Весислава Савова, Ива Спиридонова, Ивона Иванова, Ружа Матеева, Стефан Гончаров. Продължаваме отвъд!