доц. д-р Ани Бурова

Доц. д-р Ани Бурова е литературен историк и критик, доцент в Катедрата по славянски литератури на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, редактор в „Литературен вестник“ от 2006 година. Автор е на повече от сто и петдесет научни публикации у нас и в чужбина, както и на книгата „Литературата и фрагментаризираният свят. Щрихи към типологическия прочит на посттоталитарните литератури“ (2014). Участвала е в съставянето на редица научни и художествени книги, сред които и издания, представящи съвременната българска литература в превод като публикуваната на немски антология „Българска проза“ (2005). Специализирала е във Виенския университет като Хердеров стипендиант, в Карловия университет в Прага, в Университета „Коменски“ в Братислава и други.

Снимка: Лилия Трифонова