Дамян Яков

Дамян Яков е издател. През 1992 година, заедно с Маруся Якова основава издателството „Дамян Яков“. Годишно на книжния пазар то представя около 80 нови заглавия, а общият им брой вече надхвърля 800. Дамян Яков е съосновател и член на Асоциация „Българска книга“, бил е и нейн председател.

Издателството е отличавано с голямата награда „Бронзов лъв“ и Националната награда „Константин Константинов“.