Галина Николова

Галина Николова

Въображаеми градини е петата книга със стихове на Галина Николова, след Минавам (2000),
Отстрани (2004), От другата страна (2010) и Азбука на завръщането (2013).