Владимир Тороманов

Владимир Тороманов е литературен критик, журналист, рецензент и автор на статии в областта на научната фантастика. Той е роден на 26.09.1954 година в Пловдив. Придобива магистърска степен по специалност „Български език и литература” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” през 1978. Една година е възпитател и учител по български език и литература в 42-ро Основно училище „Хаджи Димитър” – гр. София, а след това работи като редактор в различни периодични издания – на Дома на литературата и изкуствата за деца и юноши (отдел „Издания”) и на изданието „Деца. Изкуство. Книги” (1980 – 1986), в. „Литературен фронт”/„Литературен форум” (1986 – 1991 г. – редактор в отдел „Теория и критика”) и в. „Българска армия” (1992 – 2003). От началото на 2003 г. е експерт в отдел „Връзки с обществеността” в Министерство на образованието, младежта и науката. От 1990 до 2004 г. Владимир Тороманов е aсоцииран редактор за България на международното списание Bookbird, орган на International Board on Books for Youth. Има специализация в International Youth Library, Munich (1997 г.). Взима участие в 23-ия Конгрес на Международния съвет за детска книга (International Board on Books for Youth) в Берлин – септември, 1992 г. и в Международна конференция по повод 80-годишнината на Туве Янсон в Тампере, Финландия – август, 1994 г. Има редица публикации в България и чужбина. Участва в предавания на БНР с отзиви за книги.