Проф. д.н. Камелия Николова

Проф. д.н. Камелия Николова е професор по „История на европейския театър” и ръководител на бакалавърската програма „Театрознание и театрален мениджмънт” в НАТФИЗ, професор в Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките и гост преподавател в НХА, НБУ и в чужди университети. Тя учи в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (Филологически факултет, 1978-1979), след което е приета и се дипломира като магистър по театрознание в НАТФИЗ (1979-1984). Специализира в Лондон (1993) и Глазгоу (1994). Доктор (1994), доктор на науките – изкуствознание (2004), професор по европейски театър (2006, НАТФИЗ) и професор по театрознание и български театър (2006, БАН).

Проф. Николова има богата научноизследователска дейност в България и чужбина. Научните й интереси са в областта на историята на европейския и българския театър, теорията на представлението, режисурата, театралния авангард, английската/британската драма и съвременните театрални практики.

Член е на Международната организация за европейска драма THE FENCE, на PCC, OISTAT и на Международната асоциация на театралните критици IATC/AICT. Проф. Николова е отличена с много национални награди. За своите изследователски трудове е 7-кратен носител на наградата ИКАР, на наградите АСКЕЕР и ЗЛАТЕН ВЕК.

Научните й публикации включват 11 самостоятелни книги, сред които „Другото име на модерния театър (1995), Експресионистичният театър и езикът на тялото (2000), Модерната европейска драма в Народния театър между двете световни войни” (2004), Британската драма 1945-1989 (2009), Българският театър след 1989 и новата британска драма (2013; 2018), „Режисьорите в европейския театър“ (2021), колективни томове и много студии и статии в специализирани издания. Нейни текстове са публикувани на повече от десет езика.