Гергина Кръстева

Гергина Кръстева е родена през 1971 г. във Велико Търново. Доцент е в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Завършва българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, впоследствие защитава докторска дисертация на тема „Аспекти на лирическата самонаблюдателност в поезията на 70-те години на ХХ век”. От 2008 г. е преподавател по история на българската литература в Пловдивския университет. Автор е на книгите „Лично и антологично. Автоантологични модели и персонални антологични присъствия в българската лирика от периода 2008-2017 година” (ЕИ „LiterNet”, Варна, 2019), „Гласове и страници от вчера. Българска лирика 2012-2020” („Сдружение „Литературна  къща”, 2021). Член е на редколегията на списанието за българска литература и критика „Страница”, където от 2008 г. поддържа авторска оперативнокритическа рубрика „Страници на Гергина Кръстева”.