Антон Баев

Антон Баев е роден през 1963 година в Пловдив. Завършва Английска езикова гимназия в родния си град и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Специализира регионална журналистика в САЩ (1994).[1]

Работил е като библиотекар, секретар на читалище, репортер, редактор, външнополитически наблюдател. Главен редактор на пловдивския всекидневник „Марица“ (2000 – 2007).[1]

През юли 2007 г. стартира собствен интернет всекидневник – plovdiv-online.com. Създател и първи главен редактор на нов всекидневен печатен вестник – „Новият глас“ (март – септември 2009).[2]

През юли 2009 г. Баев открива друг интернет всекидневник – asenovgrad-online.com, новинарски сайт за Асеновград и Родопите, а от август 2010 – karlovo-online.com.[2]

През 2009 г. защитава докторска дисертация на тема „Романтична формация и романтически мотиви в психографията и творчеството на Иван Пейчев“.[2] Част от нея излиза още през 1990 г. под заглавие „Романтически мотиви в лириката на Иван Пейчев“ в кн.5 на сп. „Литературна мисъл“.