Райчо Станев

Райчо Станев e визуален артист и дизайнер, автор на различни арт инсталации, илюстрации, аудио и видео, представени в България, Англия, Италия и Германия.
През 2005 получава наградата на Creative Commons Bulgaria за арт проект публикуван под свободен лиценз, а през 2008 г. взема специалната награда на СБХ в първото Биенале на българския дизайн.

Участва в книгата VISUAL CUT БULGARIЯ на Андреан Нешев, спечелила Голямата награда на Първото биенале на българския дизайн (октомври 2008).
Райчо Станев е и основно движещо лице на визуалната идентичност на Goat Milk Festival (Бела речка).