Николай Ценков

Николай Ценков е роден през 1985 г. в Стара Загора. По образование е юрист; има научни интереси в областта на социалната философия и е докторант по специалността в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Работил е в сферата на икономическата дипломация и проектното финансиране. За първата си книга – „Човекът, който продаде морето“ (2019), е отличен с наградата за проза на Националния конкурс за дебютна литература „Южна пролет” (2020). „Жираф в чашата“ (2021) е неговият втори сборник с разкази.

Снимка: agencia.bg