доц. Младен Влашки и предаването на Радио Пловдив „ПРЕГЕ“

Младен Влашки е литературен критик и преподавател по антична и западноевропейска литература.

Роден е на 29 ноември 1959 в Пловдив. Завършва Пловдивския университет със специалност „Българска филология“. Започва работа в ПУ през 1986 година като асистент. Главен асистент (1997). Доцент (2020). Доктор е по сравнително литературознание на Пловдивския университет и доктор по философия на Виенския университет, където специализира теория на романа и сравнително литературознание през 1989 и в периода 1992–1994 година.

Бил е народен представител от Пловдив в 38 Народно събрание и член на НСРТ през 2001 година.  

Съосновател и редактор на литературното списание „Страница“. Автор и водещ на радио-предаването за култура и литература „Преге“ по БНР-Пловдив от 2008 година.

Научните му интереси са в областта на сравнителното литературознание с акцент върху немскоезичната литература и литературата от ХІХ и ХХ век, както и върху българската литературна история на ХХ век.

Носител е на Национална награда „Осма муза“ за образователно радиопредаване – 2008,  Национална награда „Христо Г. Данов“ 2008 за литературна критика на списание „Страница“, Награда „Пловдив“ за журналистика ( 2009 за предаването за книги „Преге“ в БНР – радио Пловдив), Национална награда „Христо Г. Данов“ – 2011 за литературна критика в списание „Страница“ и радиопредаването „Преге“, Наградата „Дъбът на Пенчо“ 2015 за книгата „РоманОлогия ли?“