Стани доброволец и участвай в Пловдив чете 2024

Ако желаете да участвате и да помогнете в организацията на предстоящи събития и подготовката и реализирането на инициативите на ПЛОВДИВ ЧЕТЕ 2024:

събираме екип доброволци: запишете се тук!

Стани доброволец!

Ето част от начините:

  • Помогнете да научат повече хора като споделяте информация онлайн!
  • Помогнете постерите и програмите да стигнат до училища, читалища, клубове, институции!
  • Координирайте събитие/я като подпогнете подготовката и организацията на място, участниците, организаторите.
  • Отразете събития от програмата като присъствате, водите си бележки и изпратите текст за събитието или снимате!
  • Отразете събитие/я по свой си начин. Изненадайте ни!
  • Разкажете във вашето училище на учители и съученици!

Важно: Обмислете и  определете с какво време разполагате, запишете се и да действаме заедно!

Разчитаме на Вас! Помнете, че без Вас, няма да се справим!

Попълнете формуляра и ще се свържем с Вас!