Райна Дормишкова

Имена на участник във фестивала:

Райна Дормишкова

Книга, която представяте:

„Йерусалимски импресии“

Какво е за Вас художествената литература?

Спасение

Как би изглеждала в едно изречение книгата, която ще представите на „Пловдив чете“ 2022 ?

Йерусалим – моя любов

С какво Литературният фестивал „Пловдив чете“ е важен за Вас?

За мен фестивалът е значимо събитие и прекрасна възможност за срещи с четящи, мислещи, интелигентни хора.

Споделете една или няколко книги, които през последната година са Ви направили най-силно впечатление и напишете накратко защо:

Виктор Франкъл и книгите му: „Човек в търсене на смисъл“ и „Човек в търсене на висш смисъл“. „Човекът в търсене на смисъл“ (1962), една от най-великите книги на нашето време. В нея авторът, професор по неврология и психиатрия, показва, че животът „съдържа потенциален смисъл при всички условия, дори най-непоносимите”. Покъртителните му наблюдения затвърждават неговите вече оформени идеи, че животът се състои в търсенето на смисъл. Най-важната задача на всеки е да намери смисъла в своя живот, което е първичната мотивация в живота. Човек изпитва силен стремеж към смисъл, Франкъл го нарича воля за смисъл. Ако тази воля бъде фрустрирана, запълваме празнотата с воля за удоволствие или за власт. Втората книга „Човек в търсене на висш смисъл“ е надграждане на първата и утвърждава тезата на автора за присъщата на всеки воля за смисъл, която в сблъсъците ни със смъртта, болката и вината ни мотивира не само да не се отчайваме, но и да израстваме.

Към кой автор винаги се завръщате с удоволствие?

Ф.М. Достоевски