Журналистически клуб към СУ „Димитър Матевски“ представя новия брой на училищния вестник „Любознайко“

Фотограф: Красимир Кръстев