„Малка история на философията“ от Найджъл Уорбъртън и „Светът на Софи. Роман за историята на философията“ от Юстайн Гордер

Фотограф: Ванеса Попова