Фондация Emprove за метода „Мога сама“

Фондация Emprove представя метода „Мога сама“.

С участието на Олга Минева – психолог и основател на Emprove

Валентина Димитрова – главен терапевт

Ани Хира и Михаела Георгиева – автори на подхода „Мога сама“

Подходът „Мога сама“ е създаден през личния опит и преживяванията на жени, които са били в токсична връзка или са в процес на излизане от такава. Базиран е както на съвместната им работа с терапевти, така и на техния опит като ментори, подкрепящи други жени да поемат авторство върху живота си. Всеки може да се разпознае в някои от описанията, както и да получи възможност за по-добро разбиране за другите или за ситуации, които не го засягат лично. На ниво Европейски Съюз, повечето услуги, насочени към тази група хора, приключват с излизането от кризата. Какво следва оттам нататък? Именно тук идва ролята на „Мога сама“. Този подход е разработен така, че да бъде полезен както за жени, които имат нужда от подкрепа, така и за ментори, които искат да се чувстват по-уверени в ролята си. Той съдържа елементи, които всеки е желателно да развива у себе си и в този смисъл не е просто програма за намиране на работа. „Мога сама“ е създаден да овластява, окрилява и променя личностите и обществените нагласи.

 

 

The event is finished.