„По-силни от думите“ – фотографска акция срещу езика на омразата

По-силни от думите – фотографска акция, в която 54 души застават срещу езика на омразата с лицата си. В България групите, най-често засегнати от езика на омразата, са роми, ЛГБТИ хора и бежанци. В артакцията се включиха представители на тези три групи, както и техни активни съмишленици и поддръжници. Портретите в акцията са делo на Яна Лозева. Акцията е част от мащабна кампания на Fine Acts за преодоляване на стереотипите към различни уязвими групи. 

The event is finished.