Вечер на Йордан Велчев

Издателска къща „Жанет 45“ и литературните изследователи Борис Минков, Гергина Кръстева и Младен Влашки представят творческа вечер на Йордан Велчев с новите му издания Това, което е (поезия) и Милиони малки убийства (поезия в проза). 

„Наистина вярно е: пътешествията не съществуват, а големият смисъл, подир който тичаме, издъхва току пред нозете ни. Един град, един фенер, една къща – опорните точки на географията, където минава животът ни, оставяйки подире си своите въпросителни. Сред тази миниатюра, изрязана в правоъгълника на един олющен прозорец, всички пророци на света и всички летописци на света се оказват в един ъгъл.“

Из „Милиони малки убийства“

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds